Profile Of : Olli Karkkulainen

Olli Karkkulainen 

 

Antal resurser (7) |

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T3 Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T3 Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi med TI-Nspire

Publisher: T3 Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Kemi

Labels:  Algebra, Kemi

Ritverktyg med TI-Nspire teknik

Widget - Rita symboler | Fysik & matematik | TI-Nspire

Publisher: T3 Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Kodning, Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.