Skip navigation

Profile Of : Olli Karkkulainen

Olli Karkkulainen 

Antal resurser (12) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Physics, STEM

Labels: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Physics, STEM

Labels: Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4