Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Antal resurser (116) |

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Index, Relations

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Probability experiment, Statistics

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Graphing, Problem Solving, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Analysis

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Roliga timmen - Utmaning - Kvadratens sida

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur lång är kvadratens sida?

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning