Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Antal resurser (116) |

Roliga timmen - Utmaning - Sittplatser runt ett bord

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Alla sittplatser runt ett bord är upptagna, hur många platser har bordet?

Roliga timmen - Utmaning - Fotbollströjor

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

På hur många olika sätt kan en spelare byta tröjor?

Roliga timmen - Utmaning - Borden

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur många personer får plats vid de nya borden? ????

Roliga timmen - Utmaning - Arean

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vad är arean av det rödskuggade området?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Lösa andragradare med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Valresultat Riksdagen 2018

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Modelling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Roliga timmen - Utmaning - Kuben

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

VIlken är den totala ytan på de små kubernas omålade ytor?

Roliga timmen - Utmaning -Kistan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Exercise

Vad är det minsta antalet mynt du borde ta med dig från kistan.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.