Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (155) |

Laboration - Stående våg

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Labb - Djur i bur

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology

Labels: Exercise

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Probability, Statistics

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exam

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - EKG

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology

Labels: Probability, Exercise

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology

Labels: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Inga vanliga medelvärden

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Tangenter till en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Trigonometri och likformighet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Analytic Geometry

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.