Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (154) |

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Labb - Djur i bur

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biologi

Labels: Övning

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Prov

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - EKG

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biologi

Labels: Sannolikhet, Övning

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biologi

Labels: Dynamiska simuleringar, Datainsamling, Dynamiska system, Övning

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...

Labb - Intermolekylära bindningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol...

Labb - Rost

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Datoralgebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Inga vanliga medelvärden

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Genomsnitt, Geometri, Grafritning, Grafer, Programmering

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Tangenter till en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Funktionsplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.