Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (154) |

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: , Datoralgebra, Matriser, Övning, Linjär

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer, Datoralgebra, Läroplan, Övning, Geometri, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Hur fungerar en parabol

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: , Läroplan, Geometri, Linjär, Parabel, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Övning, Funktioner, Linjär, Kvadratisk

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 4

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Läroplan, Diagram, Övning, Grafer

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematiskt tänkande, Cirkel, Material att beställa, Pythagoras, Trigonometri

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Pappersvikning

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Area, Datoralgebra, Experiment, Geometri, Triangel

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biologi, Kemi

Labels: Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik, Temperatur

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Effekten hos en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Läroplan, Temperatur

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Läroplan, Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Svävare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Övning, Fysik, Volym

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Stående våg

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.