Antal resurser (155) |

Insektsvandring

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Ekvationer i balans

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare...

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Binomial formulas, Triangle

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Arean av en viss rektangel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Undersökning av primitiva funktioner

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti...

Vika en A4

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Brinntid hos ett stearinljus

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att inhägna ett rektangulärt område

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Uppvärmning med en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Computer Algebra, Derivative, Derive, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Triangel under kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel