Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (154) |

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Derivata, Övning, Funktioner, Geometri, Grafer, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Övning, Bilder

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Regression, Läroplan, Material att beställa, Övning, Matematiskt tänkande, Funktioner, Grafer, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Simulering med sannolikheter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Sannolikhet, Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer