Antal resurser (155) |

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Simulering med sannolikheter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.