Antal resurser (160) |

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Kemi, Handledning

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Tjuvar

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Biologi, Lådagram

Hur många tackor stals?

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Publisher: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Omkrets, Omkrets

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Roliga timmen - Utmaning - Kuben

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

VIlken är den totala ytan på de små kubernas omålade ytor?

Roliga timmen - Utmaning -Kistan

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning

Vad är det minsta antalet mynt du borde ta med dig från kistan.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Index, Relationer

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning -

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Lösa ekvationer, Data

Hur många sidor har anteckningsboken?

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Diagram, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Grafritning, Problemlösning, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.