Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (155) |

Roliga timmen - Utmaning - Grand Prix

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Utmaning - Formel 1 Grand Prix tävling

Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Elektricitet, Läroplan, Elektromagnetism, Geometri, Andel, Youtube

De proportionella egenskaperna hos en triangel

Video | Programmera med TI-Innovator

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Elektricitet, Kodning, Elektromagnetism, Läroplan, Programmering

Exempel med Innovator Hub & avståndssensor

Video | Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Linjära funktioner, Cirkel, Elektricitet, Geometri, Elektromagnetism, Linjer, Triangel, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.

Video | Koda med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: , Läroplan, Programmering

Kom igång och programmera

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Datoralgebra, Dynamiska simuleringar, Grafritning, Parabel, Tangent

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: , Grafritning, Linjär

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Grafer, Linjära funktioner, Youtube

Utforska grafiska linjära funktioner

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Simulering, Programmering

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Dynamiska system, Faktorisera, Monte Carlo-metoden, Programmering

Kapitel 4 - Tillämpning - Varningsmeddelanden

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Aritmetik, Exponentiell, Lösa ekvationer, Cirkelsatser

Kapitel 5 - Övning 3 - Linjer, text och färger

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Programmering

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Programmering

Kapitel 2 - Tillämpning - Ett mysterium

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 4 - Övning 2 - While

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Tidsserier, Cirkelsatser

Kapitel 4 - Övning 2 - Loop….Endloop