Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser (155) |

Roliga timmen - Utmaning - Grand Prix

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Utmaning - Formel 1 Grand Prix tävling

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: , Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels:  Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels:  Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler