Skip navigation

Antal resurser (37) |

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Kemi, Matematik, STEM

Labels: Datainsamling, Läroplan, Programmering, Data, Differentialekvationer, Eulers metod, Övning, 

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Phasenmodell „Three States“

Author: Alfred Roulier, Hansruedi Schneider

Område:  Matematik, Fysik, Kemi

Berechnung des Gleichgewichts zwischen der Flüssig- und der Gasphase von Molekülen

Bissectrice construeren TI-Nspire CX

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Kemi

Labels: Konstruktioner

Bissectrice construeren, Meetkunde

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Publisher: T³ Europe

Author: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Område:  Biologi, Kemi, Fysik, STEM

Labels: STEM, Temperatur, Tid, Fysik

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biologi, Kemi

Labels: Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Labb - Intermolekylära bindningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol...

Labb - Rost

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Step by Step Chemistry on the TiNspire CX

Author: SmartSoft

Område:  Kemi

Labels: Kemi, Material att beställa, Matematiskt tänkande, Fysik, T3

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an...

Von der Reaktionskinetik bis zur Elektrochemie

Author: T³ Deutschland

Område:  Kemi

Labels: Kemi, 

Ein Auszug aus dem neuesten Heft der T3-Chemie Fachgruppe.
Es werden erprobte Experimente unter Verwendung verschiedener Sensoren zur Messwerterfassung dokumentiert.

Onderzoeksopdracht Chemie

Author: T³ Vlaanderen

Område:  Kemi

Labels: Kodning, Programmering

Bakpoeder en azijn, zelfstanding onderzoeken met TI technologie.

Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Biologi, Kemi, Datavetenskap, Övrigt, Fysik, STEM

Labels: Parabel, Standardform, Programvara, Handledning, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) mehrerer TI-Nspire CX (CAS) Handhelds gleichzeitig über die TI-Nspire CX Dockingstation.

Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, STEM, Datavetenskap

Labels: Handledning, Matematiskt tänkande, Programvara, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu TI-Nspire CX (CAS) Handheld.

Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, STEM, Övrigt, Datavetenskap

Labels: Handledning, Exponentiell; Potensfunktioner och Trigonometriska funktioner, Programvara, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, STEM, Övrigt

Labels: Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software