Skip navigation

Antal resurser (153) |

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Fysik, STEM, Elektricitet

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Path to STEM TI-Innovator HUB Lichtgevoeligheid programmeren

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Algebra, Kodning, Kalkylark

Path to STEM TI-Innovator HUB Lichtgevoeligheid programmeren

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik, Övrigt, Fysik, STEM

Labels: Kodning

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels: , Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Making Music with Code for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Datavetenskap, Fysik, STEM

Labels: Kemi, Kodning, Fysik, Programmering, STEM, T3, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.