Antal resurser (17) |

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T3 Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T3 Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler | Fysik & matematik | TI-Nspire

Publisher: T3 Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Kodning, Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Laboration - Induktion

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Effekten hos en vattenkokare

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Läroplan, Temperatur

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Se hur det låter

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Läroplan, Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Boyles lag

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik, Temperatur

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Svävare

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Övning, Fysik, Volym

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Stående våg

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Modellera en kvadratisk funktion

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, Fysik

Labels:  Datainsamling, Derivata, Övning, Kvadratisk funktion, Tips och tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.