Antal resurser (152) |

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Index, Relationer

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Diagram, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 5 - Övning 2 - Testa Rovers avståndsmätare

Antal kast tills man får en sexa

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Sannolikhet, Statistik, Tabeller

Ma 1 - Statistik och sannolikhet

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Temperatur, Läroplan, Exponentiell, Funktioner, Grafritning, Invers funktion, Bilder

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Formler och mönster

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Inga vanliga medelvärden

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Grafritning, Tal

Ma 1: Samband och förändring

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 3 - Loopar med toner

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 1 - Ditt första Rover-program

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning