Antal resurser (8) |

Formler och mönster

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Elektricitet, Läroplan, Elektromagnetism, Geometri, Andel, Youtube

De proportionella egenskaperna hos en triangel

Video | Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Linjära funktioner, Cirkel, Elektricitet, Geometri, Elektromagnetism, Linjer, Triangel, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Grafer, Linjära funktioner, Youtube

Utforska grafiska linjära funktioner