Antal resurser (3) |

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Index, Relations

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Exempel | Lån index

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels:, Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

How many solutions?

Author: Nevil Hopley

Labels: Decimals, Exponential, Powers and roots, Calculator methods, Index, Mathematical thinking

Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and discover properties of negative indices.