Skip navigation

Antal resurser (3) |

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Index, Relationer

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Exempel | Lån index

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Bråk, Index, Geometri, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

How many solutions?

Author: Nevil Hopley

Labels: Decimaltal, Exponentiell, Potenser och rötter, Räknarmetoder, Index, Matematiskt tänkande

Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and discover properties of negative indices.