Antal resurser (17) |

Exempel | Pythagoras sats bevis

Publisher: T3 Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Pythagoras, T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Exempel | Lån index

Publisher: T3 Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: , Läroplan, Bråk, Index, Geometri, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Potenser och rötter, Programmering, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Ekvationer, Programmering, T3

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Linjär algebra, Programmering, Talföljder, T3

Kapitel 2 - Tillämpning - Beräkningar med formler

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  T3, Programmering, Funktioner

Kapitel 3 - Övning 1 - Villkor och If-satser

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Statistik, Programmering, T3

Kapitel 3 - Tillämpning - Zodiaken

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kemi, Ekvationer, Programmering, T3

Kapitel 4 - Övning 3 - While…End-loopen

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Programmering, T3, Vektoranalys

Kapitel 4 - Övning 1 - Loopar och For(…)-loopen.

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Område:  STEM

Labels:  Programmering, T3, Trigonometri

Kap 1 - Övning 1 - Grundläggande programmering

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  T3, Läroplan, Datainsamling, Linjär, Meknanik, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.