Skip navigation

Antal resurser (214) |

TI-Innovator-System für MINT - Aufbau einer Kreuzungsampel mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Område:  STEM

Labels: Coding, Electricity, Engineering, Experiment, Sharing Inspiration 2017, Software, STEM

Lektion 8 der MINT Garage Freising. Verbindet zwei TI-Innovator Systeme, um eine komplette Kreuzungsampel (Auto & Fussgänger) aufzubauen und zu steuern.

TI-Innovator-System für MINT – TI Rover im Koordinatensystem

Author: Hans-Martin Hilbig

Område:  STEM

Labels: 3D Geometry, Coding, Coordinate systems, Programming, STEM, T3, 

Lektion 7 der MINT Garage Freising. Lässt den TI Rover auf Flipchart-Karopapier bestimmte Punkte abfahren.

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

Author: Sanjeev Meston

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

TI Coding mit TI-84 Plus CE-T und TI-Innovator™ Hub

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science, STEM

Labels: Coding

Lektion 2: For - Schleifen
Übung 3: Schleife mit Noten

TI Coding mit TI-84 Plus CE-T und TI-Innovator™ Hub

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science, STEM

Labels: Coding

Lektion 2: For - Schleifen
Anwendung: Computer-Musik

TI Coding mit TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 2: Variablen und Terme
Übung 1: Variablenwerte eingeben

TI Coding mit TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 2: Variablen und Terme
Übung 3 : Ausdrücke erstellen, berechnen und in Variablen abspeichern

TI Coding mit TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 5: Grafik
Übung 3: Geraden, Text und Farben

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

TI-Coding mit der TI-Nspire™ Technologie

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 5: Listen, Graphiken und Dynamik
Übung 1: Programme mit Listen

TI-Coding mit der TI-Nspire™ Technologie

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 5: Listen, Graphiken und Dynamik
Anwendung: Das Sierpinski-Dreieck

TI Coding mit TI-Nspire™ Technologie und TI-Innovator™ Hub

Publisher: Texas Instruments Inc.

Område:  Computer Science

Labels: Coding

Lektion 1: Erste Schritte mit dem TI-Innovator™Hub
Anwendung: Verkehrsampel