Antal resurser (10) |

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Geometri, Tal, Variabler

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Upprepade beräkningar

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Förtkortning - Tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analys, Läroplan, Faktorisera, Tal

Ma 1 - Tal - Faktorisering

Tallinjen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Fibonaccis talföljd

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Tal, Numerisk intregrering

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.