Skip navigation

Antal resurser (27) |

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

TI-30X Plus MultiView

Author: Böttcher Datentechnik

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Programming, Number, T3, Statistics

Ausführliche Anleitung zum Einsatz des TI-30X Plus MultiView Schulrechners von der Sekundarstufe I bis zum Abitur. Optimal für Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus einsetzbar.

Natural number biased?

Publisher: Universität Innsbruck

Author: Florian Stampfer

Område:  Mathematics

Labels: Number, Sharing Inspiration 2019

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Number

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Spielend Mathe lernen mit dem Little Professor

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Mathematical thinking, Coding, Number, Modelling, Programming, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, 

Das Heft enthält lebendige Übungsaufgaben in den vier Grundrechenarten. Die Spielbögen motivieren dauerhaft zum Rechentraining. So macht Lernen Spaß!