Skip navigation

Antal resurser (25) |

Cosinusregel

Author: Jan Elemans

Område:  Matematik

Labels: Tal, Funktioner, Triangel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Author: Epi van Winsen

Område:  Matematik

Labels: Tal

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Natural number biased?

Publisher: Universität Innsbruck

Author: Florian Stampfer

Område:  Matematik

Labels: Tal, 

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Datainsamling, Kodning, Läroplan, Tal, Slumpmässighet, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Area, Kodning, Läroplan, Derivata, Övning, Grafritning, Integralkalkyl, Tal, Programmering, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Stokastik, Kodning, 3D geometri, Läroplan, Tal, Programmering, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Algebra, Kodning, Läroplan, Övning, Tal, Programmering, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Övning, Geometri, Tal, Variabler

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder