Antal resurser (15) |

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels:  Datainsamling, Kodning, Läroplan, Tal, Slumpmässighet, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels:  Area, Kodning, Läroplan, Derivata, Övning, Grafritning, Integralkalkyl, Tal, Programmering, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels:  Stokastik, Kodning, 3D geometri, Läroplan, Tal, Programmering, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels:  Algebra, Kodning, Läroplan, Övning, Tal, Programmering, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Inga vanliga medelvärden

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Grafritning, Tal

Ma 1: Samband och förändring

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Geometri, Tal, Variabler

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Upprepade beräkningar

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Förtkortning - Tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analys, Läroplan, Faktorisera, Tal

Ma 1 - Tal - Faktorisering

Tallinjen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Fibonaccis talföljd

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Tal, Numerisk intregrering

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.