Antal resurser (1) |

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Index, Relationer

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.