Antal resurser (1) |

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Publisher: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Omkrets, Omkrets

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15