Antal resurser (13) |

Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Elektricitet, Läroplan, Elektromagnetism, Geometri, Andel, Youtube

De proportionella egenskaperna hos en triangel

Video | Programmera med TI-Innovator

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Elektricitet, Kodning, Elektromagnetism, Läroplan, Programmering

Exempel med Innovator Hub & avståndssensor

Video | Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Linjära funktioner, Cirkel, Elektricitet, Geometri, Elektromagnetism, Linjer, Triangel, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.