Antal resurser (12) |

Antal kast tills man får en sexa

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Sannolikhet, Statistik, Tabeller

Ma 1 - Statistik och sannolikhet

Stegen och lådan

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Derivata, Övning, Funktioner, Geometri, Grafer, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Simulering med sannolikheter

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Laboration - Buffert

Author: TI Sweden

Område:  Biologi, Kemi

Labels:  Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Labb - EKG

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Sannolikhet, Övning

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Kortsamlarens dilemma

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning...

Arbeta med normalfördelning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Binomialformler, Sannolikhet

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Antal kast tills man får en sexa

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.