Skip navigation

Antal resurser (30) |

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Vinklar, Koordinatgeometri, Linjära funktioner, Linjer, Polygoner, , Triangel, Trigonometri

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Datainsamling, Läroplan, Kurvanpassning, Övning, Differentialekvationer, Grafer, Problemlösning, Triangel, Trigonometri

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Goniometrie op de TI-Nspire CX

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik

Labels: Trigonometri

Goniometrie, Functies & Grafieken

Goniometrie op de TI-84 Plus CE-T

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik

Labels: Trigonometri

Goniometrie, Functies & Grafieken

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematiskt tänkande, Cirkel, Material att beställa, Pythagoras, Trigonometri

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Utforska cirkelns ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Tangent, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

The Sine Rule

Author: Barrie Galpin

Labels: Trigonometri

Investigate ratios in triangles that are not right-angled