Antal resurser (4) |

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Datoralgebra, Dynamiska simuleringar, Grafritning, Parabel, Tangent

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Utforska cirkelns ekvation

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tangent, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Ringa in en cirkel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Cirkel, Datoralgebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.