Antal resurser (7) |

Raaklijn TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels: Tangent

Functies en Grafieken

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Utforska cirkelns ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Tangent, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.