Antal resurser (58) |

German Tank Problem

Author: Epi van Winsen

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Statistiek toepassing. Een antwoord op de vraag "Wiskunde, wat heb je eraan?"
Beoordelen van de kwaliteit van schatters door middel van simulatie.

TI-Nspire CX CAS Technologie

Author: T³ Vlaanderen

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Calculus, Statistics

Concreet toegepast a.h.v. concrete voorbeelden uit de Algebra, Analyse en Statistiek

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Statistik - Eine Einführung

Publisher: Pythagoras Lehrmittel

Author: Beat Eicke

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Die Grundlagen leicht verständlich – mit einem Kapitel über Meinungsumfragen

Kansverdelingen - Deel 3

Author: Guido Herweyers

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Kansverdelingen - Deel 2

Author: Guido Herweyers

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Kansverdelingen - Deel 1

Author: Guido Herweyers

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Valresultat Riksdagen 2018

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Modelling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

TI-84 ile Programlama

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics

Labels: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics

Labels: Statistics, Probability

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Statistiek weergeven TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels: Chaos, Dynamic Systems, Growth, Statistics

Kansrekenen en Statistiek: statistiek weergeven