Antal resurser (23) |

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Diagram, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Grafritning, Problemlösning, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Antal kast tills man får en sexa

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Sannolikhet, Statistik, Tabeller

Ma 1 - Statistik och sannolikhet

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Statistik, Programmering, T3

Kapitel 3 - Tillämpning - Zodiaken

Sammanställa data

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Diagram, Övning, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Stegen och lådan

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Derivata, Övning, Funktioner, Geometri, Grafer, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Priser och index

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Regression, Läroplan, Material att beställa, Övning, Matematiskt tänkande, Funktioner, Grafer, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Simulering med sannolikheter

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Laboration - Buffert

Author: TI Sweden

Område:  Biologi, Kemi

Labels:  Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Medelvärden vid stickprov

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Genomsnitt, Läroplan, Övning, Tillväxt, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Slumpmässighet, Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Diagram, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Opinionsundersökning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Statistik

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Valresultat riksdagen 2014

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.