Antal resurser (6) |

Valresultat Riksdagen 2018

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  , Läroplan, Sannolikhet, Övning, Sannolikhetsexperiment, Statistik, Simulering

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Simulering, Programmering

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Tävlande funktioner

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Sannolikhetsexperiment, Simulering

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Triangelolikheten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Geometri, Simulering

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.