Antal resurser (5) |

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Priser och index

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Regression, Läroplan, Material att beställa, Övning, Matematiskt tänkande, Funktioner, Grafer, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Brinntid hos ett stearinljus

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Sträng, Läroplan, Övning, Linjär, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Valresultat riksdagen 2014

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.