Antal resurser (80) |

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 5 - Övning 2 - Testa Rovers avståndsmätare

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 3 - Loopar med toner

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 1 - Ditt första Rover-program

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Koda med TI | Koordinater | TI-Nspire CX-teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Övning 1 - Introduktion till koordinater

Koda med TI | Koordinater

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Tillämpning - Slumpvandring

Koda med TI | Få Rover att röra sig TI-Nspire teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  STEM, Kodning, Läroplan, Programmering, 

Kapitel 4 - Ditt första Rover-program

Koda med TI |For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 1 - Blinkande ljus

Koda med TI | Koordinater | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Övning 3 - Tillverka en form