Antal resurser (74) |

Ultrasonic Sensor Mount for Rover

Author: Hans-Martin Hilbig

Område:  STEM

Labels: Graphing, Data collection, Functions, Sharing Inspiration 2019, STEM, 

Here's a simple method to reliably hook additional Ultrasonic Sensors (aka Ranger) to the TI-Innovator Rover.

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

Author: Sanjeev Meston

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Peltier Home

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2019, Stochastics, Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Dotplot & Trendlijn TI-Nspire CX

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels: Functions, Linear regression, Graphing

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Wortelfunctie TI-Nspire CX

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels: Functions

Wortelfunctie, Functies & Grafieken

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?