Antal resurser (6) |

Minsta arean av en konservburk

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan

Ma 3 - Derivator & Integraler

Trigonometri och likformighet

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Areaformler

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Dynamiska simuleringar

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Antal kast tills man får en sexa

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.