Antal resurser (3) |

Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Linjär algebra, Programmering, Talföljder, T3

Kapitel 2 - Tillämpning - Beräkningar med formler

Antal kast tills man får en sexa

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.