Skip navigation

Antal resurser (4) |

Afstand in x-y vlak

Author: Jan Elemans

Område:  Mathematics

Labels: Binomial formulas, Algebra

Bereken de afstand tussen twee punten.

Phi-coefficient bepalen

Author: Jan Elemans

Område:  Mathematics

Labels: Graphing, Analysis, Binomial formulas, Variables

Kwalitatieve variabelen vergelijken

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Binomial formulas, Probability

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.