Skip navigation

Antal resurser (24) |

Math with the Rover

Author: Bert Wikkerink

Område:  Matematik

Labels: Tabeller, , Sannolikhet, Grafer, Övning

Powerpoint of the workshop "Math with the Rover

Webgrafiek TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik

Labels: TI-Innovator, Grafer

Functies & Grafieken

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Algebra, Kodning, Stokastik, Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer, Programmering, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Algebra, Kodning, Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer, Programmering, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Algebra, Kodning, Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer, Programmering, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Datainsamling, Läroplan, Kurvanpassning, Övning, Differentialekvationer, Grafer, Problemlösning, Triangel, Trigonometri

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Derivata, Övning, Funktioner, Geometri, Grafer, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Regression, Läroplan, Material att beställa, Övning, Matematiskt tänkande, Funktioner, Grafer, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Undersökning av primitiva funktioner

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Funktioner, Grafer, Integralkalkyl

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti...

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Läroplan, Diagram, Övning, Grafer

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.