Antal resurser (14) |

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Ekvationer, Linjära funktioner

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Ekvationer, Programmering, T3

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kemi, Ekvationer, Programmering, T3

Kapitel 4 - Övning 3 - While…End-loopen

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Datoralgebra, Läroplan, Datainsamling, Ekvationer, Övning

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Geometri, Tal, Variabler

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Ekvationer i balans

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Linjär

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Kvadrater

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Ekvationer, Datoralgebra, Läroplan, Övning, Geometri, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Kurvor i konsten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Lunchträffen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Funktioner

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Ekvationer

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.