Skip navigation

Antal resurser (49) |

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Author: Jan Elemans

Område:  Matematik

Labels: Mönster, Geometri

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Formler och mönster

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Exempel | Lån index

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Bråk, Index, Geometri, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Publisher: T³ Middle East

Author: Stephan Griebel

Område:  Matematik, STEM

Labels: Algebra, Datainsamling, Geometri, TI-Innovator, 

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Läroplan, Derivata, Övning, Funktioner, Geometri, Grafer, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Insektsvandring

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Cirklar, Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Geometri

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Övning, Geometri, Tal, Variabler

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Datavetenskap, Matematik, STEM

Labels: Algebra, Vinklar, Kodning, Avstånd, Geometri, Linjära funktioner, Linjer, Mått, Punkter och linjer, Polygoner, STEM, TI-Innovator, Triangel

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Datavetenskap, Matematik, STEM

Labels: Algebra, Vinklar, Kodning, Avstånd, Geometri, Linjära funktioner, Linjer, Mått, Punkter och linjer, Polygoner, STEM, TI-Innovator, Triangel

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.