Skip navigation

Antal resurser (2) |

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Monte Carlo-metoden

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.