Antal resurser (2) |

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Dynamiska system, Faktorisera, Monte Carlo-metoden, Programmering

Kapitel 4 - Tillämpning - Varningsmeddelanden

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Dynamiska simuleringar, Datainsamling, Dynamiska system, Övning

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...