Skip navigation

Antal resurser (17) |

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Kemi, Matematik, STEM

Labels: Datainsamling, Läroplan, Programmering, Data, Differentialekvationer, Eulers metod, Övning, 

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Datainsamling, Läroplan, Kurvanpassning, Övning, Differentialekvationer, Grafer, Problemlösning, Triangel, Trigonometri

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Differentialekvationer, Övning, Grafer

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Stokastik, Läroplan, Differentialekvationer, Eulers metod, Övning

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Diffefrentiaalvegelijkingen

Author: Epi van Winsen

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Differentialekvationer

Een real life toepassing van een differentiaalvergelijking.
Een antwoord op de vraag: "Wiskunde, wat heb je eraan?"

Carbon dating

Author: Barrie Galpin

Labels: Fysik, Exponentiell, Funktioner, Differentialekvationer

Estimate the age of a skeleton and discover exponential functions while investigating radioactive decay.

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Datoralgebra, Differentialekvationer, Övning, Geometri, Problemlösning

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Listenverarbeitung

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Matematik

Labels: Datainsamling, Läroplan, Programmering, Data, Differentialekvationer, Eulers metod, Övning, 

Viele Programmiersprachen sind über dem Fundament der Listenstruktur aufgebaut. Die Modellierung einer Datenstruktur in einer dieser Sprachen geschieht dann über ein beliebig kompliziertes ...