Skip navigation

Antal resurser (9) |

Coding with Python

Author: Abir Marina

Område:  Matematik, STEM

Labels: Programvara, Kodning, Tabeller, Diagram, 

Introduction in the Python app on TI-83 Premium CE.

Diagrammen tekenen TI-Nspire CX

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Matematik

Labels: Serier, Diagram

Kansrekenen & Statistiek

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Diagram, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Diagram, Övning, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Cirkel, Läroplan, Diagram, Övning, Grafer

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Diagram, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.