Antal resurser (7) |

Roliga timmen - Utmaning - VM-spel

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Prov

Kan Forsberg göra mål?

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Prov, Area, Datainsamling, Datoralgebra, Tips och tricks, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Laboration - Induktion

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Prov

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Förstå första- och andraderivata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Prov, Integralkalkyl

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.