Skip navigation

Antal resurser (9) |

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Prov, Sannolikhet, Programmering, Statistik, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Prov, Area, Datainsamling, Datoralgebra, Tips och tricks, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Prov

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Examenstand voor de TI-84 Plus (CE-T)

Author: Texas Instruments Benelux

Område:  Matematik

Labels: Kodning, Läroplan, Prov, Sannolikhet, Programmering, Statistik, STEM

Demo van de examenstand voor de TI-84 Plus familie en
Tips & Tricks voor de TI-84 Plus CE-T.

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Område:  Matematik

Labels: Prov, Grafer, Analys, Linjär algebra, Analytisk geometri, Stokastik

Das Heft stellt Aufgaben für den Gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder im Fach Mathematik bereit. Als Hilfsmittel wird hier der WTR (wissenschaftliche Taschenrechner) TI-30X Plus Multi...

Unterrichtsmaterialien für den TI-30 MultiView ™

Author: T3 Deutschland - Materialien

Område:  Matematik

Labels: Prov, Matematiskt tänkande, Övning

Nützliche Kopiervorlagen von H.J. Schmidt alias "A.Bakus" mit vielen Aufgabenbeispielen und Tipps & Tricks zum wissenschaftlichen Schulrechner TI-30 MultiView ™.