Antal resurser (35) |

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Område:  Mathematics

Labels:  Acceleration, Data, Linear regression

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Chemistry, Mathematics, STEM

Labels:  Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Mathematische Experimente in der Optik

Author: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Labels:  Curriculum, Data, Exercise, Randomness, Statistics

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Exploring our Solar System

Author: Barrie Galpin

Labels:  Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Data, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Compare Boxplots

Author: T³ United Kingdom

Område:  Physics

Labels:  Data

Five sets of real data for students to analyse using boxplots.
(Includes video)

05 - statistiques 4e première partie avec la TI-Collège Plus Solaire

Author: Texas Instruments France

Område:  Mathematics

Labels:  Statistics, Data, Decimals

Tutoriel montrant l'utilisation de la calculatrice TI-Collège Plus Solaire sur les calculs statistiques à une variable d'une série simple avec la calculatrice TI collège Plus Solaire.

Saisir et analyser des données avec TI-Nspire™

Author: Texas Instruments France

Område:  Mathematics

Labels:  Data, Calculus

Découvrez des possiblités offertes par les calculatrices TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS pour les statistiques et l'analyse de données.
Pour en savoir plus : https://education.ti.com/fr

06 - statistiques 4e deuxième partie avec la TI-Collège Plus Solaire

Author: Texas Instruments France

Område:  Mathematics

Labels:  Statistics, Data

Tutoriel montrant l'utilisation de la calculatrice TI-Collège Plus Solaire sur les calculs statistiques à une variable d'une série pondérée avec la calculatrice TI collège Plus Solaire.

Calculs autour de la loi binomiale sur TI-Nspire™

Author: Texas Instruments France

Område:  Mathematics

Labels:  Data

A partir d'une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale, on effectue des calculs de probabilité puis on approxime cette loi par une loi normale. Tutoriel avec la calculatrice TI-Nspi...