Antal resurser (6) |

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Kemi, Handledning

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kemi, Ekvationer, Programmering, T3

Kapitel 4 - Övning 3 - While…End-loopen

Labb - Rost

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Laboration - Buffert

Author: TI Sweden

Område:  Biologi, Kemi

Labels:  Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.