Antal resurser (2) |

Roliga timmen - Utmaning - Tjuvar

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Biologi, Lådagram

Hur många tackor stals?

Laboration - Buffert

Author: TI Sweden

Område:  Biologi, Kemi

Labels:  Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.