Skip navigation

Antal resurser (24) |

Inter- en extrapoleren

Author: Jan Elemans

Område:  Matematik

Labels: Handledning, Linjär, Programmering, Grafritning

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik, STEM

Labels: Acceleration, Algebra, Läroplan, Linjär, Programmering, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Grafritning, Linjär

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Ekvationer, Övning, Linjär

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Övning, Geometri, Linjär

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Brinntid hos ett stearinljus

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Sträng, Läroplan, Övning, Linjär, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: T3, Läroplan, Datainsamling, Linjär, Meknanik, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Hur fungerar en parabol

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: , Läroplan, Geometri, Linjär, Parabel, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Övning, Funktioner, Linjär, Kvadratisk

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 4

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: , Datoralgebra, Matriser, Övning, Linjär

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer, Datoralgebra, Läroplan, Övning, Geometri, Linjär, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

M4 - Mechanische Schwingungen mit Spiralfedern (OS 3.0)

Author: T³ Deutschland

Område:  Fysik

Labels: T3, Läroplan, Datainsamling, Linjär, Meknanik, Kvadratisk funktion

Für Schwingungsexperimente ist der Ultraschallbewegungssensor CBR 2TM sehr gut geeignet, denn er erlaubt es, den zeitlichen Verlauf einer periodischen Bewegung aufzuzeichnen.

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Author: Barrie Galpin

Labels: Linjär, Kvadratisk, 2D-former, Bokstäver och symboler

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Matchsticks

Author: Barrie Galpin

Labels: Linjär, Mönster

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Straight-line Graphs

Author: Barrie Galpin

Labels: Linjär, Mönster, Funktioner

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Dynagraphs

Author: Andy Kemp

Labels: Kvadratisk, Funktioner, Exponentiell, Linjär

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Population predictions

Author: Jonathan Powell

Labels: Linjär, Exponentiell, Data

Real-time population data is used to develop models and make predictions of world population growth.