Antal resurser (13) |

Video | Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Linjära funktioner, Cirkel, Elektricitet, Geometri, Elektromagnetism, Linjer, Triangel, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Potenser och rötter, Nät, Vinklar, Triangel

Kapitel 5 - Tillämpning - Få en punkt att studsa

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Vinklar, Programmering, Triangel

Kapitel 1 - Övning 3 - Program och funktioner

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Vinklar, Programmering, Triangel

Kapitel 1 - Tillämpning - Evaluera en formel

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Område:  Matematik

Labels:  Datainsamling, Läroplan, Kurvanpassning, Övning, Differentialekvationer, Grafer, Problemlösning, Triangel, Trigonometri

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Binomialformler, Triangel

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Vika en A4

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Area, Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Triangel

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Triangel under kurva

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Datoralgebra, Läroplan, Övning, Funktioner, Triangel

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Pappersvikning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Area, Datoralgebra, Experiment, Geometri, Triangel

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper