Antal resurser (21) |

Video | Koda med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: , Läroplan, Programmering

Kom igång och programmera

Exempel | Lån index

Publisher: T3 Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: , Läroplan, Bråk, Index, Geometri, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: , Grafritning, Linjär

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: , Grafritning, Programmering

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Aritmetik, Exponentiell, Lösa ekvationer, Cirkelsatser

Kapitel 5 - Övning 3 - Linjer, text och färger

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 4 - Övning 2 - While

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Tidsserier, Cirkelsatser

Kapitel 4 - Övning 2 - Loop….Endloop

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Potenser och rötter, Nät, Vinklar, Triangel

Kapitel 5 - Tillämpning - Få en punkt att studsa

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 3 - Övning 2 - If….Then-satser

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 3 - Övning 3 - Använda Else tillsammans med If-satser

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Decimaltal

Kapitel 3 - Tillämpning - Zodiaken

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 4 - Tillämpning - Bankmeddelanden

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: , Grafritning, Programmering

Kapitel 5 - Övning 1 - Rita

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering, Vinklar

Kapitel 1 - Övning 2 - Argument och uttryck

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Programmering

Kapitel 4 - Övning 1 - For-loopar