Skip navigation

Video | Moddelering med TI-Nspire

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, , Kodning

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Videos

Publisher specific license