Skip navigation

Video | Regression med TI-Nspire

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Videos

Publisher specific license