Skip navigation

Video | Widget "Rita i fysik"

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Acceleration, , STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Denna video förklarar vad man kan göra med hjälp av TI-Nspire™ Widget "Rita fysik tillämpnings App".

Videos

Publisher specific license