Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik

Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Physics, STEM

Labels: Acceleration, Engineering, Graphing, Physics, Powers and roots, StudyCard

Exempel med kraft och grafer

Detta är ett färdigt exempel som är gjort med hjälp av Appen: Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklare och skapare av denna App är Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland)

Se video som exemel.

Publisher specific license